RI&E

Veiligheid voor alles.

RI&E

Laar Techniek voldoet aan de RI&E. Voor ons staat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers voorop. RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Dit houdt in dat wij als werkgever met werknemers alle arbeidsrisico’s in kaart hebben gebracht en dat we alle risicofactoren hebben weggenomen of geminimaliseerd. Hier zijn we voor gecertificeerd.

TOP